Paslaugos

NIKITINAS LEGAL ekspertai suteiks Jums teisinę pagalbą transporto ir transporto infrastruktūros teisės bei verslo klausimais.

Transporto teisinės paslaugos teikiamos visuose paslaugos realizavimo etapuose. Konsultuojame transporto priemonių pirkimo-pardavimo, įsigijimo finansavimo ir įkeitimo, registravimo klausimais. Patariame frachtavimo ir laivų arešto klausimais, sprendžiame su prekių vežimu jūra susijusias pretenzijas. Taip pat teikiame sausumos transporto teisės konsultacijas: rengiame vežimo, ekspedijavimo, krovos, agentavimo, sandėliavimo ir kitas sutartis, atstovaujame klientų interesams muitinėje ir kitose valstybės institucijose, rengiame teisines išvadas dėl vežėjo civilinės atsakomybės taikymo, krovinio sulaikymo, ekspeditoriaus regresinių reikalavimų ar draudiminių ginčų.

Bendras transporto veiklos teisinis aptarnavimas (reguliacinių ir verslo rizikų valdymas, teisinės dokumentacijos parengimas, konsultacijos, teisinių išvadų teikimas ir kt.).

Mūsų komanda suteiks pagalbą dėl prekių konfiskavimo, arešto, ekonominių sankcijų, administracinės ir baudžiamosios atsakomybės įmonėms, jų vadovams ar darbuotojams galimo taikymo.

NIKITINAS LEGAL ekspertai konsultuoja klientus visais informacinių technologijų teisės aspektais, teikia teisinę pagalbą formuojant, kontroliuojant elektroninio verslo sprendimus. Teikia kvalifikuotą pagalbą e-parašo, standartinės elektroninės prekybos (on-line) ir elektroninių pranešimų teisiniais klausimais.

Konsultuojame IT, intelektinės nuosavybės, debesų kompiuterijos, programinės įrangos plėtros, licencijavimo ir kitais susijusiais klausimais, tiek kasdienėje veikloje tiek ir vykdant kompeksinius sandorius. Atostovaujame bei giname savo klientų intelektinę nuosavybę, prekės ženklus ir dizainą.

Mūsų ekspertai, profesionaliai suteiks paslaugas asmens duomenų klausimais, pateiks teisinius patarimus dėl susiliejimų ir įsigyjimų informacinių technologijų, telekomunikacijų ir masinių informavimo priemonių sektoriuose bei dėl elektroninės prekybos sąlygų ir techninės įrangos priežiūros ir aptarnavimo sutarčių.

Taip pat teikiame teisines paslaugas knygų, vaizdo ir garso įrašų leidybos, renginių organizavimo, reklamos, transliacijų, azartinių lošimų reglamentavimo, sporto santykių, visuomenės informavimo priemonių reglamentavimo, santykių su visuomenės informavimo priemonėmis ir kitose susijusiose srityse.

NIKITINAS LEGAL ekspertai konsultuoja klientus visais finansavimo sandorių, skolininkų įmonių veiklos patikrinimo, projektų finansavimo, įkeitimo objektų kūrimo, bankų veiklos ir draudimo klausimais.

Aukščiausio profesinio standarto teisinės paslaugos teikiamos plataus spektro konsultacijas, susijusias su bankininkystės ir finansų klausimais – nuo bankų, kredito unijų, mokėjimo, elektroninių pinigų ir kitų finansų įstaigų steigimo ir licencijavimo, vartojimo kredito davėjų steigimo, registravimo Lietuvos banke ir konsultacijų jų reguliavimo klausimais, prekybos bei apyvartinio kapitalo finansavimo ir susijusių prievolių užtikrinimo iki teisinio patikrinimo, rengiant pirminio platinimo prospektus ir kitus dokumentus (IPO), dokumentų rengimo, susijusio su išvestiniais vertybiniais popieriais.

Šio sektoriaus NIKITINAS LEGAL ekspertai – tai ilgametę patirtį žinomose Lietuvos bendrovėse turintys, visuotinai pripažinti teisininkai, galintys rinkai pasiūlyti aukščiausios kokybės paslaugas, viršijančias klientų lūkesčius ir suteikiančias naujų galimybių tiek dinamiškam bei inovatyviam verslui, tiek ir geriausios verslo aplinkos formuotojams.

NIKITINAS LEGAL ekspertai suteiks Jums teisinę pagalbą darbo teisės bei migracijos klausimais.

Mūsų profesionalai teikia teisinę pagalbą visais darbo teisės klausimais. Dalyvaujame, rengiant kolektyvines sutartis, atliekame galiojančių kolektyvinių sutarčių teisinį įvertinimą. Galime pasiūlyti visapusišką teisinę pagalbą individualių darbo santykių srityje: rengiame komercinių paslapčių apsaugos sutartis bei kitus, darbo santykiuose naudojamus dokumentus, konsultuojame darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo, darbo ir poilsio laiko, darbo užmokesčio, drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo bei kitais klausimais. Kilus darbo ginčui NIKITINAS LEGAL ekspertai savo klientus atstovauja tiek šalių derybose, tiek valstybės institucijose.

Visapusiškos paslaugos migracijos srityje, tame tarpe konsultavimas bei dokumentų rengimas leidimams nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti ir pratęsti galiojančius leidimus. NIKITINAS LEGAL ekspertai taip pat atstovauja valstybės institucijose nagrinėjant prašymus išduoti leidimus nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

NIKITINAS LEGAL ekspertai konsultuoja klientus visais juridinių ir fizinių asmenų mokesčių teisės, sandorių mokestinio modeliavimo ir optimalios mokestinės struktūros parinkimo, kontroliuojamųjų sandorių kainodaros klausimais, vertina bei rengia prašymus įvairioms mokesčių administravimo institucijoms, atstovauja mokestiniuose susitarimuose ir mokestiniuose ginčuose.

Aukščiausio profesinio standarto teisinės paslaugos teikiamos visais mokestiniais klausimais – nuo mokesčių planavimo, mokesčių audito, įmonių veiklos patikrinimo, išmokų darbuotojams schemų parengimo, pajamų apmokestinimo, PVM, kapitalo rinkų sandorių, investicijų struktūrų sudarymo Lietuvoje iki tarpvalstybinių / tarptautinių finansinių paslaugų.

Šio sektoriaus NIKITINAS LEGAL ekspertai – tai ilgametę patirtį žinomose Lietuvos bendrovėse turintys, visuotinai pripažinti teisininkai, galintys rinkai pasiūlyti aukščiausios kokybės paslaugas, viršijančias klientų lūkesčius ir suteikiančias naujų galimybių tiek dinamiškam bei inovatyviam verslui, tiek ir geriausios verslo aplinkos formuotojams.

NIKITINAS LEGAL ekspertai konsultuoja ir atstovauja klientus visais tiek tradicinės, tiek atsinaujinančios energetikos veiklos, reguliavimo ir teisinės atitikties klausimais.

Aukščiausio profesinio standarto teisinės paslaugos teikiamos visuose energetikos ir infrastruktūros projektų realizavimo etapuose – nuo investicinių galimybių vertininimo, rizikų valdymo, sandorių / finansavimo struktūravimo iki energetikos objektų eksploatavimo, kainų ir tarifų reguliavimo, ginčų sprendimo tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos reguliacinėje aplinkoje. Elektros, šilumos, branduolinės energijos, atsinaujinančių išteklių (biokuro, vėjo, saulės ir kt.) energetikos, gamtinių ir suskystintų dujų, geriamojo vandens, atliekų tvarkymo, aplinkosaugos, taršos leidimų, energijos efektyvumo ir energijos taupymo (ESCO), viešosios ir privačios partnerystės (PPP) iniciatyvų sėkmingas ir tvarus realizavimas yra neatsiejamas nuo gilaus rinkos aplinkos, reguliavimo praktikos, politikos formavimo supratimo ir atitinkamų tendencijų numatymo.

Šio sektoriaus NIKITINAS LEGAL ekspertai – tai ilgametę patirtį žinomose Lietuvos bendrovėse turintys, visuotinai pripažinti teisininkai, galintys rinkai pasiūlyti aukščiausios kokybės paslaugas, viršijančias klientų lūkesčius ir suteikiančias naujų galimybių tiek dinamiškam bei inovatyviam verslui, tiek ir geriausios verslo aplinkos formuotojams.

NIKITINAS LEGAL ekspertai konsultuos Jus, kaip įgyvendinti prevencines konkurencijos priemones, apginti Jūsų interesus įmonių patikrinimo bei įmonių veiklos tyrimo atvejais.

Teikiame paslaugas:

Konkurencijos teisė

  • konsultavimas dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų, įskaitant darbuotojų perviliojimą, pasinaudojimą komercine paslaptimi, atstovavimas teismuose;
  • Kliento interesų atstovavimas Konkurencijos taryboje;
  • skundų dėl Konkurencijos tarybos sprendimų rengimas;
  • susitarimų tarp ūkio subjektų analizė;
  • konsultavimas dėl konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų aiškinimo ir taikymo;
  • konsultavimas dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos, draudžiamų susitarimų, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, koncentracijos vykdymo ir kontrolės, konkurenciją ribojančių susitarimų. 

 ES teisė

  • konsultacijos valstybės pagalbos klausimais, įskaitant pranešimų Europos Komisijai rengimą;
  • atstovavimas Europos Komisijoje ir kitose ES institucijose, ginant įmonių teises ES teisės pagrindais;
  • atstovavimas Lietuvos ir ES teismuose konkurencijos ir kitais ES teisės klausimais.

Augant investicijų poreikiui viešajai infrastruktūrai ir viešosioms paslaugoms plėtoti bei jų kokybei tobulinti, NIKITINAS LEGAL ekspertai konsultuoja visais viešojo ir privataus sektorių partnerystės klausimais (PPP).

Be kita ko, NIKITINAS LEGAL ekspertai teikia ekspertinį vertinimą dėl egzistuojančios ir/ar tobulintinos / reikalingos teisinės bazės atitinkamai partnerystei sėkmingai vystyti. Taip pat NIKITINAS LEGAL ruošia išvadas ir dėl konkrečių partnerystės projektų (tarp jų ir koncesijų) modelių finansavimo / praktinio realizavimo galimybių.

NIKITINAS LEGAL ekspertai konsultuoja ir atstovauja tiek perkančiąsias organizacijas, tiek ir pirkimų dalyvius visais su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.

Perkančiosioms organizacijoms paslaugas teikiamos visuose viešųjų pirkimų proceso ir jo rezultate sudarytos sutarties vykdymo etapuose – nuo galimybių studijų, paraiškų finansavimui, pirkimų dokumentų parengimo, konsultacijų atsakant į tiekėjų klausimus bei nagrinėjant jų pasiūlymus ir pretenzijas iki teisinių paslaugų sutarties vykdymo procese bei bet kokiuose iš viešojo pirkimo ar sutarties kylančiuose ginčuose tiek nacionalinėse, tiek ES institucijose.

Analogiškai ir pirkimų dalyviamas teisinės konsultacijos teikiamos tiek pasiūlymų, paklausimų ir pretenzijų rengimo klausimais, tiek ir atstovaujant pastaruosius derybose, ginčuose tiek nacionalinėse, tiek ES institucijose. 

Šio sektoriaus NIKITINAS LEGAL ekspertai – tai ilgametę patirtį didžiausiose Lietuvos perkančiosiose organizacijose ir viešuosius pirkimus kontroliuojančiose valstybės institucijose turintys, visuotinai pripažinti teisininkai, aktyviai dalyvavę naujųjų Viešosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų teisėkūros procese ir galintys rinkai pasiūlyti aukščiausios kokybės paslaugas, viršijančias klientų lūkesčius ir įgalinančias viešuosius pirkimus vykdyti ar, atitinkamai, juose dalyvauti, maksimaliai efektyviai ir ekonomiškai.

NIKITINAS LEGAL ekspertai konsultuoja klientus visais nekilnojamojo turto projektų vystymo, įsigijimo ir pardavimo sandorių finansavimo bei apmokestinimo klausimais.

Aukščiausio profesinio standarto teisinės paslaugos teikiamos visuose nekilnojamojo turto įsigijimo, vystymo ar pardavimo etapuose – nuo nekilnojamojo turto projekto vystymo teisinės priežiūros, nekilnojamojo turto objekto pirkimo – pardavimo, finansavimo sutarčių rizikos vertinimo / optimalaus struktūravimo iki nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimo ir šių mokesčių optimizavimo, autorių teisių, projekto įsigijimo, statinių (tame tarpe valstybinės reikšmės) statybos darbų vykdymo.

Šio sektoriaus NIKITINAS LEGAL ekspertai – tai ilgametę patirtį žinomose Lietuvos bendrovėse turintys, visuotinai pripažinti teisininkai, galintys rinkai pasiūlyti aukščiausios kokybės paslaugas, viršijančias klientų lūkesčius ir suteikiančias naujų galimybių tiek dinamiškam bei inovatyviam verslui, tiek ir geriausios verslo aplinkos formuotojams.

NIKITINAS LEGAL ekspertai konsultuoja visais su intelektine nuosavybe susijusiais klausimais, kylančiais Jūsų veikloje. Tapsime Jūsų patikimais partneriais nuo idėjos gimimo iki jos įgyvendinimo ne tik Lietuvoje, tačiau ir kitose ES valstybėse.

Registruojame intelektinės nuosavybės objektus. Rengiame licencines, autorių turtinių, patentų, prekių ženklų,  teisių perleidimo ir kitas sutartis bei reikalingus dokumentus.

Dokumentų, būtinų prekių ženklų, patentų ir dizaino registravimo procedūrose, parengimas. Prašymų ir paraiškų Valstybiniam patentų biurui parengimas ir jų pateikimas ir kitos paslaugos susijusios su intelektinės nuosavybės teisėmis.

NIKITINAS LEGAL teisininkai, klientams visada siūlo inovatyvius sprendimus IP segmente, nes pagal kiekvieno kliento specifinius poreikius, geba efektyviai adaptuoti įmonėse sukauptą profesinę patirtį.

NIKITINAS LEGAL ekspertai konsultuoja klientus visais verslų / įmonių įsigijimo ir susijungimo sandorių sudarymo bei įgyvendinimo klausimais tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu.

Aukščiausio profesinio standarto teisinės paslaugos teikiamos visuose verslų įsigijimo ir susijungimo etapuose – nuo įmonių (tame tarpe listinguojamų bendrovių) įsigijimo ir susijungimo sandorių sudarymo, įsigijimų ir susijungimų finansavimo, optimalios sandorio struktūros parinkimo iki teisinio patikrinimo, atstovavimo derybose, akcininkų sutarčių parengimo.

Šio sektoriaus NIKITINAS LEGAL ekspertai – tai ilgametę patirtį žinomose Lietuvos bendrovėse turintys, visuotinai pripažinti teisininkai, galintys rinkai pasiūlyti aukščiausios kokybės paslaugas, viršijančias klientų lūkesčius ir suteikiančias naujų galimybių tiek dinamiškam bei inovatyviam verslui, tiek ir geriausios verslo aplinkos formuotojams.

NIKITINAS LEGAL ekspertai nurodo, jog mediacija yra keletą esminių privalumų turinti alternatyva teisminiam bylinėjimuisi – taikių derybų pagalba išsaugomi santykiai, išlaikomas konfidencialumas ir reputacija, sprendimą priima patys derybų dalyviai, laiko atžvilgiu, derybos neužtrunka tiek, kiek ilgas bylinėjimosi procesas, mažesnės išlaidos (advokatai, ekspertai, įvairūs papildomi mokesčiai).

Remiantis geriausia užsienio šalių verslo asociacijų ir konfederacijų praktika, siekiant sumažinti teisminį bylinėjimąsi NIKITINAS LEGAL ekspertai prisideda prie taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) raidos Lietuvoje ir teikia mediacijos paslaugas sprendžiant įvairias nestandartines (santykių, nemokumo, kokybės, bendrų sprendimų, įsipareigojimo nevykdymo ir t.t.)  situacijas su tiekėjais, klientais, partneriais, konkurentais, kolegomis, darbuotojais ir kitais veiklos grandies dalyviais, įvairių institucijų atstovais, bankais.

NIKITINAS LEGAL komanda atstovauja privačius ir verslo klientus visuose ginčuose susijusiuose su finansų ir kredito institucijomis, taip pat ginčuose susijusiuose su sandorių galiojimu, įmonių, darbo, mokesčių, transporto, šeimos ir kitose teisės šakose. Sprendimų vykdymas taip pat yra teisės sritis, kurioje NIKITINAS LEGAL komanda teikia profesionalią ir kvalifikuotą pagalbą.

NIKITINAS LEGAL komanda esant poreikiui konsultuoja klientus alternatyviais ginčų sprendimo būdais ir padeda rasti kompromisą ikiteisminėje ginčų sprendimų stadijoje.

NIKITINAS LEGAL ekspertai teikia platų verslo konsultacijų spektrą ir gali padėti klientui gauti aktualiausią su verslo kūrimu susijusią informaciją.

Profesionali pagalba konsultuojant jau įkūrus verslą, ieškant būdų, kaip padidinti pardavimus, gamybos našumą bei pritraukti daugiau klientų, įsitvirtinti rinkoje. NIKITINAS LEGAL ekspertai išanalizuos ir aptars  pagrindinius sunkumus, kurie iškyla kuriant ir plėtojant verslą, padės  pasirinkti teisingą verslo formą, aptars pradinio kapitalo klausimus, verslo planavimo, plėtros ir paramos klausimus, įmonės mokesčius ir buhalterinę apskaitą, komercinio pasiūlymo parengimo konsultacijas ir rekomendacijas, įmonės problemų identifikavimą ir efektyvių veiksmų planą siekianiant jas pašalinti.

NIKITINAS LEGAL profesionalai ir savo srities ekspertai, turėdami ilgametę patirtį Lietuvos ir Europos Sąjungos verslo teisės srityje, padės klientams išvystyti konkurencingus ir sėkmingus verslus.

NIKITINAS LEGAL mokesčių ir audito ekspertai tiki, kad mokesčių planavimas, aiškumas bei rizikos eliminavimas  yra būtina sėkmingos verslo plėtros sąlyga. Atsakingas požiūris į mokestinių prievolių įvykdymą, sudaro esminę reikšmę siekiant sukurti pelningą verslą.

NIKITINAS LEGAL ekspertai sukurs veiksmų planą siekiant teisėtai sumažinti mokėtiną mokesčių sumą. Mūsų ekspertai ir mokesčių teisės specialistai suteiks tinkamo mokesčių apskaičiavimo, mokesčių planavimo bei mokestinio audito konsultacijas, padės išanalizuoti kliento mokestinę bazę, padės naujai įsikūrusioms įmonėms susigrąžinti pelno ir pajamų mokesčius bei pridėtinės vertės mokesčius, padės tinkamai pasiruošti detaliems mokestiniams, finansiniams ir veiklos patikrinimams.