BITA LAW represent British private equity fund/ BITA LAW atstovauja Didžiosios Britanijos privataus kapitalo fondą

BITA LAW, atstovaudama Didžiosios Britanijos privataus kapitalo fondą, kviečia suinteresuotus juridinius asmenis kreiptis dėl bendradarbiavimo, siekiant gauti investicijas savo verslui.
Šiuo metu Lietuvoje ieškomos įvairios pelningai veikiančios ir potencialą augimui turinčios įmonės. Pavyzdžiui, juridiniai asmenys, veikiantys IT infrastruktūros, IT paslaugų (ypač SaaS, kibernetinio saugumo srityse), sveikatos priežiūros, farmacijos, plataus vartojimo prekių, telekomunikacijų, kelionių ir poilsio, aviacijos ir kosmoso pramonės bei kitose potencialiai augančiose verslo srityse.
Reikalavimas visiems juridiniams asmenims –  turėti motyvuotai veikiančią vadovų komandą, kuri užtikrintų investicijų efektyvų panaudojimą.
Tikimės, kad Lietuvos verslas sėkmingai išnaudos atstovaujamo Didžiosios Britanijos privataus kapitalo fondo susidomėjimą Lietuvos rinka ir sėkmingai įsisavins potencialias investicijas.

BITA LAW as representer of the British private equity fund invites stakeholders to apply for cooperation in order to receive investment for their business or sell it.
Currently, in Lithuania, we are looking for both, various profitable and potential growth, companies. For e.g., legal persons who work in these areas: IT infrastructure, IT services (especially SaaS, cyber-security), healthcare, pharmaceuticals, consumer staples, telecommunications, travel and leisure, aerospace manufacturers, aviation services and other growing sectors.
The requirement for all companies to have a motivated team of managers to ensure the efficient use of investments.
We hope that the Lithuanian business will successfully exploit the interest of the represented British private equity fund in the Lithuanian market and successfully absorb potential investments.

Parašykite komentarą