KONCENTRACIJŲ PRIEŽIŪRA: TEISINIO REGLAMENTAVIMO POKYČIAI IR GALIMOS PASEKMĖS

Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo nauji Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pakeitimai, kurie šįkart buvo orientuoti į koncentracijų priežiūros taisyklių tobulinimą. Naudingomis įžvalgomis, apie LR Konkurencijos įstatymo naujoves, dalinasi BITA LAW teisininkė – Samanta Šereikaitė.

Praktikoje įmonės dažnai susiduria su įvairiomis problemomis, ypač susijusiomis su pranešimo apie koncentraciją pateikimu. Kokie gi esminiai momentai, kuriuos reikėtų žinoti bandant įsivertinti, ar reikia teikti pranešimą apie koncentraciją, o ją pateikus – kiek laukti, kol koncentracija bus išnagrinėta.

Pranešimas apie koncentraciją: teikti ar neteikti  

Vienas iš esminių momentų, turinčių įtakos, ar turės būti teikiamas pranešimas – pasiektas pajamų kriterijus, numatytas Konkurencijos įstatyme. Vadovaujantis nuo šių metų įsigaliojusiomis pajamų apskaičiavimo taisyklėmis, reikalaujamas pajamų kriterijus įgyvendintas, jei: 1) sandoryje dalyvaujančių asmenų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu dvidešimt milijonų eurų; 2) kiekvieno mažiausiai iš dviejų sandoryje dalyvaujančių asmenų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu du milijonai eurų.

Taigi, įsigalioję Konkurencijos įstatymo pakeitimai numato kiek padidėjusius suminių bendrųjų pajamų (nuo 14,5 mln. eurų iki 20 mln. eurų) ir sandoryje dalyvaujančių asmenų pajamų dydžius (nuo 1,45 mln. eurų iki 2 mln. eurų). Konkurencijos tarybai tai turėtų reikšti mažesnius nagrinėjamų koncentracijų skaičius, tačiau sandoryje dalyvaujančių asmenų pareiga įsivertinti, ar sandoris yra praneštinas Konkurencijos tarybai ar ne, niekur nedingsta. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad apskaičiuojant pajamas įtrauktinos tik tos, kurios buvo gautos Lietuvos Respublikoje, nepriklausomai nuo to, kur sandorio šalis ar su juo susiję asmenys yra įsisteigę.

Galiausiai, apskaičiuojant pajamas reikia įvertinti, kurie asmenys yra laikytini susijusias su sandoryje dalyvaujančiomis šalimis. Jei atitinkami asmenys yra susiję su sandoryje dalyvaujančiais asmenimis, tokių asmenų gautas pajamas privalu įtraukti, kas aktualu vertinant, ar apie sandorį reikia pranešti. Vadovaujantis naujausiais Konkurencijos įstatymo pakeitimais, asmuo bus laikomas susijusiu su sandoryje dalyvaujančiais asmenimis, jei nagrinėjamas asmuo tiesiogiai arba netiesiogiai kitame asmenyje turi daugiau kaip 1/2 akcijų, kitokių vertybinių popierių ar turto arba turi teises į daugiau kaip 1/2 balsų arba turi teisę skirti daugiau kaip 1/2 priežiūros ar valdymo organų narių, arba turi ūkio subjekto valdymo teisę. Anksčiau užtekdavo turėti daugiau kaip 1/3 akcijų, turto, balsų ar turėti galimybę skirti daugiau kaip 1/3 priežiūros ar valdymo organų narių.

Pažymėtina, kad be Konkurencijos tarybos leidimo įgyvendinus koncentraciją, kuri yra praneština, gali reikšti žymias baudas, kurių Konkurencijos taryba nevengia skirti. Praktikoje pastebima, jog sandoryje dalyvaujančioms šalimis labai dažnai kyla problemų, susijusių su sandoryje dalyvaujančiais asmenimis susijusių asmenų nustatymu ir su tuo išplaukiančių pajamų apskaičiavimu, todėl būtina ypač kruopščiai atlikti visų su sandorio įgyvendinimu susijusių teisinių rizikų įvertinimą tinkamu laiku.

Pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo sustabdymas

Vienas aktualiausių klausimų šalims, norinčioms kuo greičiau įgyvendinti sandorį, žinojimas, kada pagaliau galima tikėtis Konkurencijos tarybos leidimo. Iki naujųjų metų galiojusi Konkurencijos įstatymo redakcija buvo pakankamai aiški: Konkurencijos tarybos leidimas gaunamas per 4 mėnesius nuo koncentracijos nagrinėjimo dienos nebent šis terminas pratęsiamas dėl šalių pateiktų įsipareigojimų. Visgi nuo šiol Konkurencijos taryba turės galimybę stabdyti koncentracijos nagrinėjimą, jei sandorio šalys, įskaitant su jomis susijusius asmenis, nepateikia Konkurencijos tarybos prašytos informacijos nustatytu laiku arba pateikia, bet ne visą.

Pažymėtina, kad Konkurencijos taryba jau porą kartų taikė koncentracijos nagrinėjimo stabdymo procedūrą, nors tuo metu Konkurencijos įstatyme tokia teisė tiesiogiai ir nebuvo numatyta. Taigi sprendžiant iš ankstesnės Konkurencijos tarybos praktikos, jei Konkurencijos taryba manys, kad yra pagrindas stabdyti koncentracijos nagrinėjimą, ji bus linkusi pasinaudoti Konkurencijos įstatyme numatytomis teisėmis, todėl koncentracijos nagrinėjimas gali gerokai pailgėti ir trukti ilgiau nei 4 ar 5 mėn.

Apibendrinant nuo naujų metų įsigaliojusius Konkurencijos įstatymo pokyčius, pastebėtina, kad, nors nuo šiol verslui atsirado palankių pajamų apskaičiavimo taisyklių (pvz. įtraukiamos tik Lietuvos Respublikoje gautos pajamos), tačiau su pranešimo apie koncentraciją procesu susijusių reikalavimų tinkamas įgyvendinimas reikalaus ne mažesnio šalių atidumo ir budrumo tinkamai valdant savo rizikas.

Parašykite komentarą