Sėkminga “BITA LAW” kontoros pergalė Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme

Džiaugiamės dar viena pergale teisme! „BITA LAW“ kontoros teisininkai sėkmingai apgynė Kliento interesus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje dėl valstybės tarnautojo neteisėto atleidimo iš darbo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pripažino, kad Kliento atžvilgiu turėjo būti taikoma Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 7 dalyje nustatyta garantija, jog valstybės tarnautojui turi būti garantuojamos eitos ar lygiavertės pareigos įstaigoje, kurioje jis dirbo prieš perkeliant jį į kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose. 
Sėkmingai atstovavus Kliento interesus ginče su viešojo administravimo subjektu, Klientas buvo sėkmingai grąžintas į valstybės tarnautojo pareigas, tokiu būdu užtikrinant teisingumo principo įgyvendinimą.

Parašykite komentarą